1 харуулж байна–9 -ийн 11 үр дүн

Бүтээлч LED дэлгэц нь тодорхой хэмжээгээр, бүтээлч LED дэлгэц байж болно, бүх зүйлийг өөрчилж болно, пикселийн давирхай, хэлбэр, үр нөлөө, гэх мэт.

WhatsApp Бидэнд WhatsApp