1 харуулж байна–9 -ийн 12 үр дүн

Арга хэмжээнд зориулагдсан дотор түрээсийн LED дэлгэц, үе шатууд, дэлгүүрүүд, телевизийн студиуд, болон бусад газрууд, P1.953mm P2.9 P3.9 P4.81mm-ээс P6.25 хүртэлх пикселийн давирхай.

WhatsApp Бидэнд WhatsApp