បង្ហាញទាំងអស់។ 9 លទ្ធផល

អេក្រង់ LED ថ្លាគឺជាប្រភេទអេក្រង់បង្ហាញ LED ដែលមានពន្លឺភ្លឺថ្លាដូចកញ្ចក់ហើយមានមុខងារជញ្ជាំងវីដេអូ LED. វាអាចជាការប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះនិងក្រៅ.

WhatsApp WhatsApp ពួកយើង